Rosen M Rosen M Потребител

Запор на заплатаЗдравейте,
Имам задължения към доста кредитни институции, които не съм обслужвал с години и в най-скоро време очаквам да ми направят запор върху заплатата. Имам 2 деца - за едното плащам издръжка 90 лв. (даден съм на съдия-изпълнител за издръжката и я плащам по банков път при съдията), другото си е при мен.

При предстоящият запор на заплатата ми, която е 570 лв. бруто:
1. Каква сума ще ми бъде удържана?
2. Има ли значение за запора това, че плащам издръжка чрез съдия-изпълнител на първото си дете?
3. Взема ли се в предвид при определянето на сумата на запора, че гледам второ дете?
4. Колко запора могат да ми бъдат направени чрез различни изпълнителни листове?Отговори

 • Здравейте,
  При изчисляване на удръжките от заплатата Ви съгласно чл. 446 от ГПК се взема предвид само нетното трудово възнаграждение (след удръжки за данъци и осигуровки-чл. 446, ал. 2 от ГПК), което при брутно възнаграждение от 570 лв. би следвало да е 462.50 лв.
  Съгласно чл. 446, ал. 3, изр. 2 от ГПК при задължение за плащане на текуща издръжка същата се удържа в пълен размер, т.е. 90 лв.
  Останалите кредитори по принцип могат да се удовлетворят от 1/4 от нетното Ви трудово възнаграждение, тъй като издържате едното дете и заплатата Ви е между 300 и 600 лв., т.е. 462.50/4=115.63 лв.
  Остатъкът в този случай обаче би бил 372.50 лв., т.е. под минималната работна заплата. Съгласно Тълкувателно решение от 26.06.2015 г. по т.д. 2/2013 г. на ВКС несеквестуруемият минимум е в размер на минималната работна заплата /т.е. 380 лв./.
  Правилата на несеквестируемостта не засягат задълженията Ви за текуща издръжка.
  При това положение брутното Ви възнаграждение от 570 лв. следва да се разпредели по следния начин:
  1. 107.50 лв. - за данъци и осигуровки;
  2. 90 лв. - плащане за издръжка чрез съдебния изпълнител за първото Ви дете;
  3. За кредиторите по другите изпълнителни листове няма да има никакви удръжки. Няма значение колко запора са наложени;
  4. За Вас остават 372.50 лв.

  Поздрави,
  Йордан Костов
  • 10 Aug 2015 09:00
  • Rosen M (Потребител)
  • 0
  Много Ви благодаря за изчерпателният отговор.
  Поздрави!
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->