Miglena Stefanova Miglena Stefanova Потребител

Попкупка на стоки от ЕСПолучател съм на стоки от страна членка на ЕС. Имам отделна фактура за транспорт от друга фирма от същата държава членка. Стойността на транспорта следва да се отрази като увеличение на стойността на стоките.

Къде се посочва ДДС-то на фактурата за транспорт в дневника за покупките?  В колона *ДДС на ВОП* или в друга?Отговори

  • Здравейте,

    Съгласно чл. 64, ал. 1 от ЗДДС данъчната основа при вътреобщностното придобиване се определя по реда на чл. 26. Ал. 2 на въпросния чл. 26 от ЗДДС гласи следното: Данъчната основа се определя на базата на всичко, което включва възнаграждението, получено от или дължимо на доставчика във връзка с доставката, от получателя или от друго лице, без данъка по този закон. Чл. 26, ал. 3, т. 3 от ЗДДС уточнява, че данъчната основа се увеличава със съпътстващите разходи, начислени от доставчика на получателя, като например комисиона, опаковане, транспорт, застраховка и други, пряко свързани с доставката.

    Без съмнение транспортната услуга, която получавате е свързана с доставката на стоките, но доколкото тази услуга не Ви е начислена от получателя и не е дължима към него, а е организирана и платима от Вас на друг доставчик, то тогава не мисля, че има нужда да добавяте стойността й към данъчната основа на стоките. Още повече, че чл. 64, ал. 4 изключва от данъчната основа на ВОП данъчната основа на услугите по чл. 21, ал. 2, с място на изпълнение на територията на страната, за които регистрираното по този закон лице е длъжно да начисли данъка като лице по чл. 82, ал. 2. Облагането на транспортната услуга ще направите с отделен протокол по чл. 117, ал. 2, с който ще си начислите 20 % на основание чл. 82, ал. 2 от ЗДДС. В дневник Покупки мястото на протокола за транспортната услуга е - ДО в колона ДО по получени доставки по чл. 82, ал. 2 и ДДС-то в съответната колона за ДДС по споменатите доставки, а в дневник Продажби - ДО на ВОП и услуги по чл. 82, ал. 2 и ДДС-то в колоната за ДДС на ВОП и услуги по чл. 82, ал. 2.

    Поздрави,
    Десислава Христова
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗДДС

-->