dani georgieva dani georgieva счетоводител

Фактура за получена услуга - спедиция от ШвейцарияЗдравейте,
получих фактура за спедиция от Швейцария за 120 швейцарски франка. Регистрирани сме по ДДС. Тази фактура влиза в стойността на обмитяваната от нас стока. Протоколът, който трябва да издам по чл. 117 с 20% ДДС ли трябва да е или с 0% (базирайки се на чл 36а)? Кой член да цитирам в издадения протокол?Отговори

 • Здравейте,

  Съгласно чл.36а, ал.1 от ЗДДС доставката на свързани с внос услуги, като комисиона, опаковка, транспорт и застраховка, е облагаема с 0 %, когато стойността им е включена в данъчната основа по чл. 55 от ЗДДС. Така от 01.01.2014 г., ако една услуга, свързана с внос, е влязла като част от митническата облагаема стойност на стоката, то тя ще се облага с 0 % ДДС.

  ППЗДДС на свой ред гласи:
  Чл. 36а. (Нов - ДВ, бр. 110 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) (1) Когато на основание чл. 82, ал. 2, т. 3 от закона данъкът е изискуем от получателя по доставката, за прилагането на нулева ставка в случаите по чл. 36а, ал. 1 и 2 от закона получателят следва да разполага със:
  1. фактура за доставката;
  2. митническия документ или друг документ за вноса;
  3. товарителница или друг документ, с който стоките се внасят на територията на страната.

  За прилагане на нулевата ставка се издава протокол по чл. 81, ал. 6 от ППЗДДС.

  Поздрави,
  Десислава Христова
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗДДС

-->