Галина  Данова Галина Данова ТРЗ

Казус при пенсиониранеСъгласно промените от началото на тази година (вече отменени), работникът можеше да си подаде документи за пенсиниране, без да му се прекъсва трудовият договор. Допускаме, че той работи още 6 месеца, през които е получил решение за пенсиониране, т.е. вече е и пенсионер и работещ по трудов договор. Решава да прекрати трудовия си договор, и на запитването му към работодателя - дали ще му плати полагащото му се обезщетение поради пенсиониране, работодателя му отговаря, че той вече се е пенсионирал и не му се полага. Дали това е така?Отговори


  • Съгласно промените от началото на тази година (вече отменени), работникът можеше да си подаде документи за пенсиниране, без да му се прекъсва трудовият договор. Допускаме, че той работи още 6 месеца, през които е получил решение за пенсиониране, т.е. вече е и пенсионер и работещ по трудов договор. Решава да прекрати трудовия си договор, и на запитването му към работодателя - дали ще му плати полагащото му се обезщетение поради пенсиониране, работодателя му отговаря, че той вече се е пенсионирал и не му се полага. Дали това е така?
  • Здравейте,

    Обезщетението "при пенсиониране" се изплаща на работника при прекратяване на трудовия договор след като лицето е придобило право на пенсия.
    Моето мнение е, че действията на работодателя са неправомерни.

    Поздрави,
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани с Кодекса на труда

-->