Aна Kръстина Aна Kръстина начален учител

Ранно пенсиониране на учител



Съпругът ми е роден през 1955г.и до 2010г. има 26г. и 8м. трудов учителски стаж. Безработен е. Има ли някакви възможности за пенсиониране, като се възползва от закона за ранното пенсиониране на учителите? Възможно ли е да си закупи стаж (годините на следването му)?



Отговори

 • Здравейте, изискванията за ранно пенсиониране са следните:

  - учителски осигурителен стаж 25 години и 8 месеца за жените и 30 години и 8 месеца за мъжете. От 31 декември 2016 г. възрастта се увеличава от първия ден на всяка следваща календарна година, както следва:
  - от 1 януари 2016 г. - 57 години и 10 месеца за жените и 60 години и 10 месеца за мъжете;
  - от 1 януари 2017 г. - 58 години за жените и 61 години за мъжете;
  - от 1 януари 2018 г. - 58 години и 2 месеца за жените и 61 години и 1 месец за мъжете;
  - от 1 януари 2019 г. - 58 години и 4 месеца за жените и 61 години и 2 месеца за мъжете.

  Относно възможността за закупуване на осигурителен стаж за пенсия, прилагам текст от разяснение на НОИ

  РАЗЯСНЕНИЕ НА НОИ ОТ 09.03.2016 Г.ВЪВ ВРЪЗКА С ЗАКУПУВАНЕ НА ОСИГУРИТЕЛЕН СТАЖ
  НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ

  ВЪПРОС
  Кога може да се закупи осигурителен стаж?

  ОТГОВОР
  1. За осигурителен стаж при пенсиониране се зачита времето на обучение на лицата, завършили висше или полувисше образование, както и времето на докторантурата, определено в нормативен акт за лицата, придобили образователна и научна степен “доктор”, ако внесат за своя сметка осигурителни вноски, изчислени върху минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се лица, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване към датата на внасянето на вноските. Осигурителният стаж се зачита за времето, за което са внесени вноските, но за не повече от срока на обучение, предвиден по учебния план за завършената специалност.
  2. За осигурителен стаж при пенсиониране се зачита и времето, за което лицата са навършили възрастта по чл. 68, ал. 1 от КСО, но на които не им достигат до 5 години осигурителен стаж за придобиване право на пенсия по чл. 68, ал. 1, и са внесени осигурителни вноски, изчислени върху минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се лица, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване към датата на внасянето на вноските.
  3. Когато са внесени осигурителни вноски по чл. 9а, ал. 1 от КСО за периоди на обучение, по-малки от 5 години, лицето има право да внесе осигурителни вноски по чл. 9а, ал. 2 от КСО за разликата до 5 години.

  ИЗТОЧНИК - ОФИЦИАЛЕН САЙТ НА НОИ

  Поздрави,
  Доника Маринова

 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи с КСО

-->