Milka Lozanova Milka Lozanova организатор

Осчетоводяване на изплатен наем на физически лица



Здравейте,
Фирма е наела помещение под наем от физически лица и плаща 1000 лв. наем месечно. Авансовия данък се отчита на тримесечие - съгласно закона.

1. Може ли договора да се сключи в евро?
2. Какъв е данъка?
3. Какви са правилните контировки? Отчитането на изплатените суми е месечно, нали? Някои счетоводители твърдят, че осчетоводвването може да се прави и на тримесечие, когато се отчита и плаща данъка - какво е Вашето мнение?
4. На база на какво се разпределят изплатените суми, ако собствениците/наемодателите/ са повече от един и поне еди от тях е пенсионер?



Отговори

 • Здравейте,

  при сключването на договор за наем между физическо лице, което не е регистрирано като СОЛ(наемодател) и ЮЛ (наемател) е необходимо да се подпише договор, като не е проблем наемната сума да е в чуждестранна валута, но в допълнение е препоръчително да се вписва обстоятелството, че сумата, ако се дължи в лева, се преизчислява по съответния курс за деня. Данъкът, който се дължи се нарича Окончателен данък и е в размер на 10%.
  Важно е да се отбележи, че според ЗДДФЛ при доходите от друга стопанска дейност, какъвто е и доходът от наем на ФЛ, се приспадат 10% данъчно признати разходи от основата за начисляване на данъка.
  В допълнение този данък се удържа авансово при всяко плащане (т.е. при всяко получаване на фактура, квитанция или друг документ), но се внася ефективно в бюджета до края на месеца, следващ тримесечието на НАЧИСЛЯВАНЕ.
  Идеята на ЗДДФЛ при удържането на окончателния данък е свързана с това, дали наемодателя е СОЛ и е декларирал това пред ЮЛ или не.
  В общия случай, когато наемодателя е ФЛ, нерегистрирано като СОЛ отдава под наем имот на ЮЛ, последният има задължението да удържа данъка и да го внася в републиканския бюджет от името на физическото лице.
  Нека да онагледим казаното с пример:
  ФЛ дава под наем на ЮЛ офис за 1000 лв. на месец. В такъв случай ЮЛ е длъжно да удържи 90 лв. данък -> от 1000лв. изваждаме нормативно признатите разходи (10%)т.е. 100 лв. и основа за начисляване на данъка става 1000 - 100 = 900 лв.
  Върху сумата от 900 лв. удържаме и окончателния данък (10%) или 90 лв. от което следва, че ще изплатим реално на ФЛ 1000лв. - 90лв.(данък) = 910 лв.
  На тримесечна база ще внесем ефективно в бюджета 270лв. (3 месеца по 90лв.) чрез подаване на Декларация по чл.55 от ЗДДФЛ.

  Поздрави,
  Станислав Колев
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->