Димитринка Петрова Димитринка Петрова Продавач

Напускане на работа веднагаЗдравейте,
Как мога да напусна работа без предизвестие? Осигуряват ме на 4 часа върху 250 лева, а работя по 10 часа. Мога ли да взема болничен и да пусна предизвестието?Отговори

 • Здравейте,

  Ще отговоря на въпросите Ви в обратен ред. Ако сте в платен отпуск или отпуск по болест (болничен), то това няма да удължи срока на Вашето предизвестие.

  Начините за прекратяването на трудовото правоотношение от страна на служителя без предизвестие са описани изчерпателно в чл.327 от Кодекса на труда:

  Чл. 327. (1) Работникът или служителят може да прекрати трудовия договор писмено, без предизвестие, когато:
  1. не може да изпълнява възложената му работа поради заболяване и работодателят не му осигури друга подходяща работа съобразно предписанието на здравните органи;
  2. работодателят забави изплащането на трудовото възнаграждение или на обезщетение по този кодекс или по общественото осигуряване;
  3. работодателят промени мястото или характера на работата или уговореното трудово възнаграждение освен в случаите, когато има право да извърши такива промени, както и когато не изпълни други задължения, уговорени с трудовия договор или с колективния трудов договор, или установени с нормативен акт;
  3а. в резултат на извършена промяна по чл. 123, ал. 1 и чл. 123а, ал. 1 значително се влошат условията на труд при новия работодател;
  4. преминава на платена изборна работа или постъпва на научна работа въз основа на конкурс;
  6. продължава образованието си в учебно заведение на редовно обучение или постъпва на редовна докторантура;
  7. работи на срочен трудов договор по чл. 68, ал. 1, т. 1 или т. 3 и премине на друга работа за неопределено време;
  7а. работи по трудов договор с предприятие, което осигурява временна работа, и сключи трудов договор с друг работодател, който не е предприятие, което осигурява временна работа.
  8. е възстановен на работа по съответния ред поради признаване на уволнението за незаконно, за да заеме работата, на която е възстановен;
  9. постъпва на държавна служба;
  10. работодателят преустанови дейността си;
  11. работодателят е предоставил неплатен отпуск на работника или служителя без негово съгласие;
  12. е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст.

  Поздрави,
  Цветомир Аврамов
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->