irena irena irena irena Потребител

Прекратяване на трудов договорЗдравейте,
Прилагам тук информацията относно конкретната ситуация, в която съм като служител:

- Трудов договор подписан на 03 октомври 2014, тоест тече 10-ти месец на службата ми тук
- На онсование чл.70, ал.1 от КТ и във връзка с чл.68, ал.1 от КТ със срок на изпитване - непосочен
- Срок на договора - 3 години в полза на работодателя

Отпуски чл.155 от КТ за 20 раб. дни. Допълнителен платен годишен отпуск по чл. 156 от КТ за срок от - Непосочен

Прекратяване
- Договорът се прекратява с изтичане на определения по т.2.3 от настоящия - тоест 3г.
- След изтичане на срока за изпитване и преди изтичане на 3г. договорът може да бъде прекратен след писмено известие - 1 месец, но не повече от срока на договора и при наличието на основания по КТ. Преди постъпването на работа ми е връчено заверено копие по чл.62, ал.4 от КТ

1. Как би било най-благоприятно за мен да се сбогувам с тази работа? И съответно кое не трябва да се предприема?

Бих желала да:
- Отида на трудова борса с възможност за по-добро обезщетение от минималното 7лв/ден, а по-скоро % от осигуряването ми
- Да замина възможно най-бързо от фирмата, по възможност без плащане на обезщетение на фирмата, но и без да ми плаща тя. Тоест възможно най-малко губене за всички на време и пари.

2. Не съм ползвала платен отпуск, как може да бъде съчетан той с тръгването от фирмата за да е оползотворен максимално и без ощетяване?

3. Казаха ми за опция да напусна тук и да бъда назначена веднага на друго място, като после бъда съкратена от там и след това регистрирана в борсата по труда, където изчисляват обезщетение за последните 24 месеца. Реален и добър ли е такъв вариант, и зависи ли на каква сума и колко време ще са условията във втората фирма, като последствие за изплащаното обезщетение от НОИ?

Предполагам, че има различни варианти и членове, като разрешение на въпросите или евентуални предложения , които да отправя към фирмата.Отговори

 • Здравейте,

  За да имате право на парично обезщетение за безработица, трябва да имате внесени или дължими осигурителни вноски във фонд „Безработица” най-малко 9 месеца през последните 15 месеца преди прекратяване на осигуряването. Ако обаче вече сте получавали обезщетение за безработица от Бюрото по труда през последните 3 години, няма да имате право на ново такова, докато този период не изтече.

  1. Стандартните варианти за прекратяване на трудово правоотношение по инициатива на служителя са по взаимно съгласие или чрез предизвестие. И в двата случая обезщетението за безработица, на което ще имате право, ако се регистрирате в Бюрото по труда, няма да е повече от 7.20 лв./ден за 4 месеца. Същият ще е размерът на обезщетението, както и периодът, ако бъдете дисциплинарно уволнени.
  Ако изберете вариантът с предизвестието - 1 месец според договора Ви и не спазите предизвестието, ще дължите на работодателя си обезщетение за времето, през което сте нарушили срока на предизвестието.
  За да Ви определят обезщетение за безработица по-високо от минималното - за период съобразно общия Ви осигурителен стаж до момента и в размер на 60 на сто от среднодневното възнаграждение или среднодневния осигурителен доход, върху който са внесени или дължими вноски за фонд “Безработица” за последните 24 календарни месеца, предхождащи месеца на прекратяване на осигуряването, прекратяването на трудовото правоотношение трябва да е инициирано от работодателя - съкращаване на щат, ликвидиране на предприятието, прекратяване на дейността и др., като във всеки от тези случаи компанията също ще Ви дължи обезщетение.

  2. Какъвто и вариант да изберете за напускане, във всички случаи ви се полага обезщетение за неизползвания годишен отпуск. Броят на дните се изчислява пропорционално на отработеното към момента за годината - ако приемем, че дотук сте отработили 6 пълни месеца, то дните платен годишен отпуск, които Ви се полагат към момента не е 20, колкото е общият брой дни за годината, а, най-общо казано, половината - 10 дни. С работодателя може да договорите да ползвате тези дни - така от 1 месец предизвестие, през който ще трябва да отработите около 20 работни дни, реално работни ще ви бъдат 10, а останалите ще ползвате като годишен отпуск. В случай че работодателят откаже ползването на полагащите Ви се дни отпуск, при прекратяване на трудовото правоотношение той ще трябва да Ви ги изплати под формата на парично обезщетение.

  3. Не мога да Ви посъветвам дали посочената от Вас практика е добър вариант, защото в крайна сметка зависи от това дали новият работодател ще е склонен да прекрати правоотношението Ви, като Ви съкрати.
  Съветът ми е да се консултирате с юрист, специалист по Трудово право, който най-добре би могъл да Ви ориентира кой е най-удачният за Вас начин за прекратяване на трудовото правоотношение при така зададените обстоятелства.

  Поздрави,
  Десислава Христова
 • Госпожо Христова, Благодаря Ви много за изчерпателния отговор!
  Най-нормалният и добър отговор, който успях да получа за цяла седмица лудница по справки, консултации и запитвания до счетоводители, учреждения, сайтове и др.


  Благодаря!

  Сърдечни поздрави

  Ирена Н.
 • Здравейте! Предстои ми да сключа трудов договор,но има една клауза която ме притеснява и имам нужда от съвет. Работя в студио за маникюр и работодателя ми изисква да има клауза която ме задължава,ако напусна,за да отида на др място да работя това или работя за себе си,че му дължа 2000лв заради нещата на които иска да ме научи. Мога да се освободя от това задължение ако те ме уволнят, по майчинство,болест или преместване в друг град. Имам нужда от компетентно мнение по въпроса какво да очаквам и какво да имам на предвид. Благодаря предварително
 • Здравейте,

  Въпросът, който ми задавате, е от компетенцията на юрист, а аз не съм такъв. Но може да се обърнете към някой от колегите експерти или професионалисти в сайта за мнение или направо да се консултирате с адвокат по трудово право.

  Поздрави,
  Десислава Христова
 • Здравейте , през лятото на 2010 година започнах работа в един подземен паркинг в центъра на София . Трудостроен съм с 3 - та категория с решение на ТЕЛК . При постъпване на работа съм представил всички искани документи , включително и медицинско . В него е написана и диагнозата ми , Исхимична болест на сърцето . В края на 2014 - та година разбрах , че мога да кандидатствам за надвзет ДОД . За да кандидатствам трябваше да взема служебна бележка от службата . Тогава започнаха и проблемите ми . Жената на шефа , която изпълнява функцията на счетоводител започна да ми обяснява как , трябва да им върна тия пари , защото били техни и не съм им казал , че съм трудостроен . Не намирам логика в тия приказки , защото ни осигуряват на минимална работна заплата , представил съм медицинско с диагнозата си , а ДОД се оформя от удръжки от заплатата на работника . В края на март месец , през тая година , се разболях и ползвах 4 дена болнични , от които 3 съвпаднаха с графика ми на работа . Не получих никаква компенсация за тия болнични . В НОЙ ми казаха , че първите три дена от първичен болничен се изплащат от работодателя . През месец юни 2015 - та година бях принуден да изляза в платен годишен отпуск . Когато трябваше да се изплаща заплатата за тоя месец ми бе обяснено , че отпуска ми няма да бъде изплатен , защото дължа пари на фирмата . Тогава започнах да си търся работа . В началото на месец август успях да намеря . На 07 . 08 . 2015 -та година подадох молба за напускане по член 327 , точка 2 от КТ поради забавяне на изплащане на трудовите възнаграждения , като в нея посочих следващия ден като дата за прекратяване на трудовите ни отношения . Фирмата има някакъв офис , в който жената ходи от време на време . За това оставих молбата на паркинга и взех мерки шефа да бъде предупреден . След около един час той ми се обади по телефона и ми каза , че ще ме уволни дисциплинарно , защото молбата ми е трябвало да бъде разписана от него . От тогава започнаха да ми извиват ръцете и да ме плашат с дисциплинарно уволнение . Искам да разбера дали съм постъпил правилно и какво мога да направя по въпроса ?
  .
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->