Иван Христов Иван Христов Потребител

Използване на личен автомобил от управителЗдрадейте,
управител на ООД, който е и съдружник в него използва личния си автомобил за "управленчески дейности".

1. Признава ли се това за разход съгласно чл. 33 от ЗКПО?
2. Задължително ли е да има договор за наем и да му се изплаща такъв?
3. Има ли дружеството право на данъчен кредит за покупките на гориво, ремонти и т.н?
4. Трябва ли да се изготвя пътен лист?Отговори

 • Здравейте,

  Щом с автомобила ще се извършват управленски дейности, то разходите за експлоатацията на автомобила се облагат с данък върху разходите.

  По силата на чл.10, ал.(6) от Закона за корпоративно подоходно облагане разходите, обложени с данък върху разходите, се признават за данъчни цели и когато не е издаден пътен лист.

  Ако сключите договор за наем на автовобила, то имайте предвид, че договорът за наем ще генерира доход за служителя, който ще трябва да се декларира в годишната данъчна декларация по чл.50 от ЗДДФЛ.

  За справка- чл. 10, 204 и 215 от ЗКПО

  Поздрави,
  Цветомир Аврамов
 • Тоест договор за наем не е задължително да се сключва, така ли?
 • Здравейте,

  Ако не сключите договор за наем на автомобила, то разходите, свързани с него, няма да бъдат признати за дружеството. Те ще са си за сметка на лицето, не което принадлежи автомобилът.

  Поздрави,
  Цветомир Аврамов
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗКПО

-->