Зорница Николаева Зорница Николаева Потребител

Осчетоводяване на обезценка на ДМАЗдравейте!
Извършен е тест за обезценка на ДМА от лицензиран оценител към 30.06.2105г. Дружеството води своята отчетност по МСС. Интересува ме какви счетоводни записвания трябва да направя за отразяването на обезценката например за следните два актива:

1. отчетна стойност - 24 024,75
балансова стойност - 22 293,70
справедлива стойност - 22 378,83
изменение - 85,13
полезен живот - 25 г.

2. отчетна стойност - 721,34
балансова стойност - 0,00
справедлива стойност - 95,93
изменение - 95,93
полезен живот - 2 г

След обезценката какви изменения настъпват в счетоводния и данъчния амортизационен план?Отговори

 • Здравейте,

  И в двата случая можете да вземете операцията:

  Дт. Натрупана амортизация (24... група) / Кредит Преоценъчен Резерв на ДМА (11... група). С други думи, намалявате натрупаната амортизация срещу увеличение на Резерва.

  Това осчетоводяване, разбира се предполага, че сте избрали модела на справедливата стойност за последваща оценка на ДМА, а не себестойностния модел.

  Амортизирате така преоценените Активи за оставащия им полезен живот.

  Поздрави,
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->