Diana Zlateva-Nachkova Diana Zlateva-Nachkova Потребител

Давност на АКТ, съставен от КАТИма ли значение дали ми е връчено наказателно постановление за давността на акта? Четох доста и всички, които се възползват от давността, не са получили наказателните постановления. Във форумите има доста противоречиви коментари и затова се обръщам към вас.Отговори

 • Здравейте,
  Отговорът на въпроса Ви касае няколко вида давностни срокове:
  1. Първият е давностният срок по чл. 34, ал. 1 от ЗАНН, съгласно който не се образува административнонаказателно производство, ако не е съставен акт за установяване на нарушението в продължение на три месеца от откриване на нарушителя или ако е изтекла една година от извършване на нарушението, а за митнически, данъчни, банкови и др. нарушения - 2 години.
  С други думи, ако в продължение на 1 година не е издаден акт за установяване на административно нарушение (АУАН), административно-наказващият орган няма право да Ви издаде Наказателно постановление.
  2. Срокът по чл. 34, ал. 3 от ЗАНН, съгласно който образуваното административнонаказателно производство се прекратява, ако не е издадено наказателно постановление в шестмесечен срок от съставянето на акта.
  3. Следващият срок е този по чл. 52, ал. 1 от ЗАНН, съгласно който наказващият орган е длъжен да се произнесе по административнонаказателната преписка в месечен срок от получаването й. Няма законово определен срок за връчване на Наказателното постановление след издаването му.
  4. Последният срок е този по чл. 82 от ЗАНН, съгласно който административното наказание не се изпълнява, ако са изтекли две години от налагането му с влязло в сила наказателно постановление, когато наложеното наказание е глоба. Този срок започва да тече от влизане в сила на НП, което не може да стане, преди да бъде Ви бъде връчено НП. Давността се прекъсва с всяко действие на надлежните органи, предприето спрямо наказания за изпълнение на наказанието, като в този случай абсолютната давност е 3 години. Ако бъде образувано изпълнително дело, давността е тази по ДОПК, т.е. 5 години, респ. 10 години - за абсолютната давност.

  Поздрави,
  Йордан Костов
 • Г-н Костов искам да ви попитам подобен въпрос като горе изложения.Имам акт от 07.05.2013 година в който е написано,че съм нарушил чл.5 ал.2 т.3 от ЗДВП и чл.157 ал.6 от ЗДВП (сиреч духвам на дрегера 0.55 при позволени до 0.50.За съжаление кръвна не съм правил тъй като ситуацията не го позволяваше.Ското(май2016)ще станат 3 години от съставянето на акта.Постановление не са ми връчвали,но предполагам,че си седи в КАТ.Въпросът ми е дали ако си дойда лятото(в последната година живея в чужбина) ще съм задължен все пак да си платя акта за да си взема книжката или може да се надявам на изтекла давност.Моля обяснете ми каква е процедурата именно в моя случай с посочените нарушения.Предварително много Ви благодаря.
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗМДТ

-->