Анита Стоянова Анита Стоянова Потребител

Данъци върху печалба от конкурсЗдравейте!
Аз съм уеб дизайнер и работя на трудов договор към една фирма. В свободното си време участвам в конкурси за уеб дизайн в интернет. Въпросът ми е, ако спечеля някой конкурс, как би трябвало да декларирам този доход и как се изчислява данъка - какъв процент е от сумата, която съм получила?

Целият процес се осъществява през сайт в интернет, не се сключват никакви договори и т.н. реално аз не знам и кои са фирмите и лицата - те са от цял свят и са вписани, като прякори само. Има ли значение, че доходът е награда от конкурс или не?Отговори

  • Здравейте,

    Паричните и предметни награди от игри, състезания и конкурси, които не са предоставени от работодател или възложител и не са получени на случаен принцип попадат в частта на годишната данъчна декларация (ГДД) по чл. 50 от ЗДДФЛ: "Доходи от други източници" . Тези доходи не подлежат на авансово облагане, а се облагат само на годишна база. Годишната данъчна основа се формира по реда на чл. 36 от ЗДДФЛ, като облагаемият доход, придобит през данъчната година, се намалява с вноските, които лицето е задължено да прави за данъчната година за своя сметка по реда на чл. 40, ал. 5 от Закона за здравното осигуряване. Доходите следва да се декларират в ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ в срок до 30 април на годината, следваща годината на придобиването им.

    Поздрави,
    Денислава Стойкова
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗДДФЛ

-->