Denka Stefanova Denka Stefanova Потребител

Изчисляване на обезщетение за неизползван годишен отпуск при пенсиониранеПри навършване на осигурителен стаж и възраст ми е прекратен трудовият договор от 01.07.2015 г. Платеният ми годишен отпуск е 28 работни дни. До 30.06.2015 г. съответно са 14 работни дни, от които съм ползвала 4 работни дни. За останалите 10 работни дни имам право на обезщетение. Как се изчислява това обезщетение?Отговори

 • Здравейте,

  Обезщетението по чл.224 от Кодекса на труда се изчислява по реда в чл.177 от Кодекса на труда. За времето на платения годишен отпуск работодателят заплаща на служителя възнаграждение, което се изчислява от начисленото при същия работодател среднодневно брутно трудово възнаграждение за последния календарен месец, предхождащ ползването на отпуска, през който работникът или служителят е отработил най-малко 10 работни дни.

  Поздрави,
  Цветомир Аврамов
 • Уточняващ въпрос: Благодаря за отговора, но в моя случай на 22 ли работни дни за месец юни трябва да се раздели брутното ми трудово възнаграждение /работила съм през целия месец/, за да се получи среднодневното брутно трудово възнаграждение? Питам, защото са ми го изчислили за 23 работни дни за месец юли, а през този месец аз вече не съм на работа.
 • Здравейте,

  Щом прекратявате трудовото си правоотношение през юли, то обезщетението по чл.224 от Кодекса на труда би трябвало да се изчисли според среднодневното Ви трудово възнаграждение през месец юни. А месец юни има 22 работни дни, така че сте права.

  Поздрави,
  Цветомир Аврамов
 • Много Ви благодаря за уточнението.

  Поздрави,
  Денка Стефанова
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->