Ангел Сираков Ангел Сираков управител

Изискване на трудова книжка от служителЗдравейте,
При прекратяване на трудови правоотношения със служител и отказ от негова страна за предоставяне на трудова книжка за оформяне, как да процедирам?Отговори

  • Съгласно чл. 348, ал.3 от КТ трудовата книжка се съхранява от работника или служителя, който е длъжен да я представя на работодателя при поискване, както и за вписване на нови обстоятелства в нея. В чл. 350, ал.1 от КТ е записано, че при прекратяване на трудовото правоотношение работодателят е длъжен да впише в трудовата книжка данните, свързани с прекратяването, и да я предаде незабавно на работника или служителя.

    Ако при прекратяване на трудовия договор работникът е отказал да предостави трудовата книжка е необходимо работникът да подпише документ /например заявление или декларация/ , в който ясно да е записано, че отказва да предостави трудовата си книжка за оформяне от работодателя. Задължително трябва да има дата и подпис. Ако това не е направено и работникът вече е напуснал работа, за да няма последствия за фирмата за това, че не е изпълнила своите задължения, моето предложение е следното: Фирмата трябва да изпрати писмо с обратна разписка до работника, в което го уведомява, че при прекратяване на трудовия договор не е предоставил трудовата си книжка и го информира, че е длъжен да я предостави на фирмата за вписване на трудовия му стаж. В писмото е хубаво фирмата да даде указания на работника къде, кога и на кого трябва да предостави трудовата си книжка. С това фирмата е изпълнила нейните задължения. Отговорността вече е на работника и от неговото желание зависи дали натрупания трудов стаж във фирмата ще бъде записан в трудовата му книжка.

    Поздрави !
    Анелия Петрова

  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->