Стоянка Ботева Стоянка Ботева счетоводител

Право на 2 работни заплати при освобождаванеПенсионирах се по болест. Освободиха ме по чл.325, ал.1, т.1 по взаимно съгласие. не ми начислиха 2 работни заплати, като се мотивираха, че съм работила няклко месеца след явяването ми на ТЕЛК. Полагат ли ми се тези заплати и ако е така, какъв е срокът да ги потърся по съдебен път?Отговори

 • Здравейте,
  Съгласно чл. 222, ал. 3 от Кодекса на труда "При прекратяване на трудовото правоотношение, след като работникът или служителят е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, независимо от основанието за прекратяването, той има право на обезщетение от работодателя в размер на брутното му трудово възнаграждение за срок от 2 месеца, а ако е работил при същия работодател през последните 10 години от трудовия му стаж - на обезщетение в размер на брутното му трудово възнаграждение за срок от 6 месеца. Обезщетение по тази алинея може да се изплаща само веднъж.

  За да възникне право на обезщетение на това основание, трябва да са налице няколко предпоставки:

  - прекратяване на трудовото правоотношение, независимо на какво основание,

  - към момента на прекратяването работникът или служителят да е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст.

  Преценката дали работникът или служителят отговаря на условията за получаване на обсъжданото обезщетение, както и неговият размер, е право на работодателя.

  Ако работодателят откаже да изплати обезщетението или не изчисли правилно неговият размер, в следствие на което работникът се почувства ощетен, работникът разполага с 3-годишен давностен срок за предявяване на правата си по съдебен ред. Срокът започва да тече от деня, в който правото, предмет на иска, е станало изискуемо или е могло да бъде упражнено. При парични вземания изискуемостта се смята настъпила в деня, в който по вземането е трябвало да се извърши плащане по надлежния ред (чл. 358, ал. 1, т. 3 и ал. 2, т. 2 от Кодекса на труда).

  Поздрави,
  Нина Стоева
 • благодаря, но аз не се пенсиоирах по възраст, а получавам инвалидна пенсия.полагат ли ми се 2 заплати, тъй като през последните 5 години не съм получавала такова обезщетение?за обезщетението което се полага при пенсиониране за осигорителен стаж и възраст ми е ясно.
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->