Nedqlka Kostadinova Nedqlka Kostadinova счетоводител

Продажба на уеб услуги на физическо лице в ИталияЗдравейте,
Фирма регистрирана по ДДС в България извършва дейност, като продава хостинг и изработва уеб сайтове. Една от продажбите е към клиент от Италия физическо лице нерегистрирано по ДДС. Тази продажба има ли право да бъде със ставка 0% ДДС и въобще, как се третира и с каква ставка трябва да бъде ДДС?Отговори

 • Здравейте във връзка с поставения въпрос мога да изкажа следното:

  Дружеството осъществява доставка на хостинг услуги и изработване на сайтове, получател на които е физическо лице, което пребивава в Италия.

  Хостинг услугите са посочени като услуга извършвана по електронен път - чл. 7, параграф 2, б. "е", във връзка с Приложение I, т.1, б. "а" от Регламент за изпълнение (ЕС) № 282/2011.

  Съгласно чл. 21, ал. 6 от ЗДДС, мястото на изпълнение при доставка на услуги, извършвани по електронен път, по които получател е данъчно незадължено лице /физическо лице/, е мястото, където това лице е установено, има постоянен адрес или обичайно пребиваване /Италия/.

  Вашето дружеството е регистрирано по ЗДДС и извършва дейността си от територията на страната, съответно в качеството си на доставчик на услуги, извършвани по електронен път, може да приложи специален режим, наречен "Режим в съюза". Специалният режим в Съюза не е задължителен и доставчикът сам избира дали да го прилага.
  Правилата за регистрация за прилагане на режим в Съюза са посочени в Раздел ІІІ на Глава осемнадесета „Специални режими за облагане на доставки на далекосъобщителни услуги, услуги за радио- и телевизионно излъчване или услуги, извършени по електронен път, по които получатели са данъчно незадължени лица” от ЗДДС.

  За дружествата, които искат да се регистрират, трябва да са налице едновременно следните условия /чл. 156, ал.1 от ЗДДС/:
  - извършва доставки на далекосъобщителни услуги, услуги за радио- и телевизионно излъчване или услуги, извършвани по електронен път, с получатели – данъчно незадължени лица, които са установени или имат постоянен адрес, или обичайно пребивават в друга държава членка, в която данъчно задълженото лице няма постоянен обект;
  - установено е по седалище и адрес на управление на територията на страната или, когато не е установено по седалище и адрес на управление на територията на Европейския съюз, е установено по постоянен обект на територията на страната;
  - не е регистрирано за прилагането на този режим в друга държава членка, когато е установено по постоянен обект на територията на страната;
  - не е в сила ограничение за регистрация по ал. 12 на чл. 156 от ЗДДС.

  Ако дружеството не се регистрира в България за прилагане на режим в Съюза, за същото възниква задължение за регистрация в съответната държава членка по потребление, в която е мястото на изпълнение на тази услуга съгласно законодателството на тази държава членка.

  Изработката на уеб сайтове не е посочена изрично като услуга, извършвана по електронен път, но трябва да си има в предвид, че са изредени примерни услуги.
  Дефиницията, която е дадена в чл. 7, параграф 1 гласи:
  "Понятието „услуги, предоставяни по електронен път“ съгласно Директива 2006/112/ЕО, включва услуги, които се предоставят чрез интернет или електронна мрежа, както и които се предоставят по принцип автоматизирано — предвид естеството им, при минимална намеса на човешки фактор и които е невъзможно да бъдат предоставени при отсъствието на информационни технологии."
  Във връзка с горното Вие следва да прецените дали услугата по изработка на уеб сайтове попада в общата дефиниция на "услуги, предоставяне по ел. път"

  Ако приемем хипотезата, че изработката на уеб сайтове не попада в обхвата на чл.21, ал. 6 от ЗДДС,то тогава за Вас е приложим чл. 21, ал. 1, при която мястото на изпълнение е на територията на страната и съответно трябва да начислите ДДС в размер на 20%.

  Поздрави!
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗДДС

-->