Кремена Костадинова Кремена Костадинова ИН-ЕКС ТРЕЙД ЕООД офис сътрудник

Освобождаване от работа на майка с дете преди навършване на 3г.Преди да изляза по майчинство бях един служител във фирмата, имаше човек по заместване, който впоследствие сключва договор с 6 м. изпитателен срок, но не съм сигурна на каква длъжност. Притеснява ме факта, че след тези 6 м. той ще остане на постоянен трудов договор, което е безсмислено, защото няма толкова работа. В такъв случай единият от нас трябва да бъде освободен поради намаляване обема на работата. Могат ли да ме съкратят по този член, преди навършване на 3 годишна възраст на детето ми?Отговори

 • Здравейте. Прекратяване на ТД поради намаляване обема на работа е предвидено в чл.328, ал.1,т.3 от КТ.

  Закрила при уволнение

  Чл. 333. (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 110 от 1999 г., изм. - ДВ, бр. 25 от 2001 г., в сила от 31.03.2001 г.) В случаите по чл. 328, ал. 1, точки 2, 3, 5, 11 и чл. 330, ал. 2, т. 6 работодателят може да уволни само с предварително разрешение на инспекцията по труда за всеки отделен случай:
  1. (изм. - ДВ, бр. 52 от 2004 г., в сила от 01.08.2004 г., изм. - ДВ, бр. 108 от 2008 г.) работничка или служителка, която е майка на дете до 3-годишна възраст;
  Евентуалното прекратяване на трудовия Ви договор може да стане само след предварителното разрешение от съотвената областна Инспекция по труда.

  kazimirc4
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->