Nikolay Nikolov Nikolay Nikolov Потребител

Архитектурни услуги с място на изпълнение ГерманияЗдравейте,
Имам ЕООД, регистрирано в България. През Юни се регистрирах и по ЗДДС. Немски архитект, който не е регистриран по ДДС в Германия, ме наема да извършвам архитектурни услуги. Мястото на изпълнение е Германия, тъй като обектите се намират там. Проблемът е следният - когато издавам фактура, не начислявам ДДС, защото мястото на изпълнение е ЕС. Архитектът от Германия, който наема моята фирма няма ДДС номер. Същевременно сега за да изготвя Справката декларация по ДДС - трябва да посоча в дневника по продажбите по ДДС - услуга с място на изпълнение Европ. съюз и заедно с нея да подам и VIES-декларация. Но в тази VIES-декларация задължително се посочва ДДС № на получателя на услугата - ако не се въведе ДДС № изобщо не се извежда VIES-декларация от счетоводната програма /има автоматична контрола/.

Тоест аз в момента не бих могъл да подам VIES-декларация, което по принцип подлежи на санкция при проверка. Какво се прави в този случай?Отговори

  • Здравейте,

    Във връзка с поставения въпрос мога да изкажа следното мнение:

    От описаната фактическа обстановка е видно, че Вие попадате в обхвата на чл. 21, ал. 4, т. 1, б. "б", т.е. мястото на изпълнение е Германия, тъй като получателят на услугата не е регистриран за целите на ДДС за Вас на възниква задължение да подавате VIES Декларация.
    Съгласно чл. 12 от ЗДДС доставката, която извършвате, не е облагаема и на основание чл.86, ал.3 от ЗДДС, нямате задължение да начислите ДДС в България.

    Трябва да проверите дали за Вас невъзниква задължение да се регистрирате в Германия, съгласно тяхното законодателство.

  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗДДС

-->