Ana Videlova Ana Videlova счетоводител

Второ майчинствоЗдравейте,
Застъпва се майчинството на майка, която е по майчинство около година и половина с второ дете. Каква е процедурата? Ще и издадат болничен за 40 дни преди раждането. Тя направо в НОЙ ли трябва да го занесе или да дойде във фирмата?Отговори

 • Здравейте,
  Всички документи минават през фирмата както при ражадането на предходното дете . Обещетението което ще получи лицето е в съответствие с чл.49(2) (Нова - ДВ, бр. 68 от 2006 г.) При придобиване право на парично обезщетение при бременност и раждане през периода на изплащане на парично обезщетение за бременност и раждане или за отглеждане на дете обезщетението е в размера, определен по ал. 1 за предходното дете, ако това е по-благоприятно за лицето.
  При подготвянето на документите следва да имате предвид и следните документи:
  - декларация за промяна на обстоятелствата, прил.12, чл.14, ал.1
  - декларация за липса на пречки за ползване на отпуск по чл. 46, ал.2 НРВПО
  - заявление в свободен текст, при изчисляване на майчинството за второ дете, да се вземе предвид чл. 49, ал.2 от КСО
  Поздрави ,
  В.Дадова
 • Благодаря!
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->