Красимир Арсов Красимир Арсов Потребител

Обезщетение за неизползван годишен отпускЗдравейте,
На 28.04.2014 година започнах работа в една фирма. На 31.05.2015 година напуснах по член 325, ал. 1. За посочения период не съм ползвал платен годишен отпуск. Ако правилно смятам дните, за който бившият ми работодател ми дължи обезщетение те са 18. Моля да ми кажете дали е така?Отговори

 • Здравейте,

  По силата на чл. 224 от Кодекса на труда имате право на обезщетение за неизползвания годишен отпуск (както и отложеният от предходни години, правото на ползване, за който не е погасено по давност), като обезщетението се изчислява по реда в чл. 177 от Кодекса на труда- от начисленото при същия работодател среднодневно брутно трудово възнаграждение за последния календарен месец, предхождащ ползуването на отпуска, през който работникът или служителят е отработил най-малко 10 работни дни.

  За 2014 и 2015 година дните платен годишен отпуск, на които имате право, трябва да се изчислят пропорционално на отработената част от годината. Ще го пресметна нагледно:
  Първо събираме броя дни, които сте отработили до момента на напускане
  172 дни през 2014г.
  101 през 2015г.
  След това разделяме отработеното време (273 дни) на броя работни дни през двете години- 251 дни през 2014г. + 252 дни през 2015г.
  273/503= 0.5427
  И накрая умножаваме този коефициент по броя платен годишен отпуск, който имате право да ползвате при 2 цели отработени години- приемам, че имате право на 20 дни платен годишен отпуск на година, тъй като не сте написали във въпроса си.
  40 * 0.5427 = 21.70 дни.

  Тоест би трябвало да имате право на обезщетение по чл.224 от Кодекса на труда за 22 дни, при положение, че не сте използвали отпуск досега и имате право на 20 дни платен годишен отпуск на година.

  Поздрави,
  Цветомир Аврамов
 • Здравейте отново. Благодаря за бързия отговор. Само да допълня, че преди да започна в тази фирма бях една година без работа. Тоест за 2014 имам трудов стаж от 28,04 до 31, 12. В този случай по колко трябва да умножа коефициента от
  0,5427. Благодаря предварително
 • Здравейте,

  не е необходимо допълнително умножаване или друга корекция на посочения от колегата коефициент, тъй като изчислението, направено от него е за периода от 28.04.2014 до 31.05.2015г. (Вашия последен работен ден в съответното предприятие).
  В допълнение към изказаното становище искам да вметна разпоредбата на чл. 176, ал. 3 според която максимум 10 календарни дни от полагащия се за съответната година отпуск може да бъде отложен за следващ период, като давността за ползване е 2 години от края на годината, за която се е полагал. Изключение от това правило имаме, когато работникът или служителят не е ползвал полагащия му се платен годишен отпуск, поради следните причини: поради ползване на отпуск за временна неработоспособност, за бременност, раждане и осиновяване или за отглеждане на малко дете, както и поради ползване на друг законоустановен отпуск. Тогава правото на работника или служителя на ползването му се погасява по давност след изтичане на две години от края на годината, в която е отпаднала причината за неползването му.

  От горе изказаното и изчисленията, които моят колега е направил, следва че за периода 28.04.2014 - 31.12.2014г. Вие имате право на 13 работни дни, тъй като то се дължи пропорционално на изработеното време, от които само 10 се прехвърлят за ползване през 2015г.
  За периода 01.01.2015 до 31.05.2015 Вие имате право на обезщетение в размер на 8 работни дни или общо 18 дни за целия период (28.04.2015 - 31.05.2015).
  Начинът и редът за изчисляване на обезщетението е посочен от колегата, така че няма да се спирам на него.

  Поздрави,
  С. Колев!
 • Наистина дните са 18- обяснили сте как се получават,но това обезщетение не се коригира с коефициент.С коефициент се коригира ДЕЙСТВИТЕЛНО ползваният платен отпуск от служителя.
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани с Кодекса на труда

-->