Христо Петров Христо Петров управител на дружество

Балансова стойност на част от недвижим имотСъществува ли методика за изчисляване балансовата стойност на част от многоетажна сграда и ако отговора е положителен - в кой нормативен документ е посочена въпросната методика?

Например: Как да изчислиме балансовата стойност на 100 кв.м. от сграда на 5 етажа със застроена площ 600 кв.м. и балансова стойност на цялата сграда 200 000 лв. и къде е описана методиката за изчисляването й?Отговори

  • Здравейте,
    Балансовата стойност на 100 кв.м от сграда с РЗП 600 кв.м е 1/6 (100/600) от балансовата стойност на цялата сграда, т.е. 200 000/6=33 333.33 лв.
    Естествено, че няма нормативно разписана методика за изчисляване на балансовата стойност на част от сграда, освен ако тази част не представлява самостоятелен обект, който представлява самостоятелен имот, с който могат да се извършват самостоятелни разпоредителни сделки (например етаж от сградата, който е архитектурно обособен съгласно изискванията на Закона за собствеността и ЗУТ).
    Поздрави,
    Йордан Костов
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->