Ani Ilieva Ani Ilieva медицинска сестра

Работен график в МБАЛЗдравейте,
Имам няколко въпроса свързани с изготвяне, промяна на работен график и немотивираното желание на управителя да отнеме привилегиитем полагащи ни се по регулативни стандарти и според колективния трудов договор.

1. Чия отговорност е месечния график в хирургично отделение? С какво трябва да бъде съобразено? До каква степен администрация може да взема отношение и да го променя?

2. До каква степен е важно решението на завеждащ отделение и ст.мед.сестра при направата на графика?

3. Има ли право управителя на болницата да отменя привилегиитем произтичащи от специфичността на работата и в каква степен и при какви условия?

4. Кога и при какви условия се налага намаляне на часовете или увеличаване /+, - часове/ и до колко часа максимум по КТ?Отговори

 • Здравейте г-жо Илиева,

  По първия въпрос: Отговорност за изготвяне на графиците за работа носят ръководителите на звената в предприятията. Във вашия случай това вероятно е лекарят завеждащ хирургично отделение. При изготвянето на графиците за работа завеждащият е необходимо да се съобрази с работното време на служителите в отделението, като вземе предвид и лицата, за които е установено намалено работно време поради специфичните условия, в които работят. Често се случва ръководителите на отделенията да не са запознати в детайли с правилата за полагане на труд, минималните размери задължителните почивки през работното време, минималния размер на междудневните и седмичните почивки, реда за редуването на смените и други правила за изготвяне на графиците. Поради тези причини в много случаи графиците са изготвени незаконосъобразно и се налага да бъдат променяни "в движение" за да могат да отговорят на законовите изисквания. Друг е въпроса дали администрацията има право да взема отношение и да прави промени по графика. Разбира се, когато графика противоречи на нормативните разпоредби и се налага да бъде променен, това може да направи всеки, който е достатъчно компетентен и е наясно с правилата за изготвяне на графиците. Когато това е човек от администрацията - ТРЗ специалист, Счетоводител и т.н. е нормално той да даде разяснения относно допуснатите грешки при изготвянето на графика за работа.

  По втори въпрос: При разработването на графиците завеждащия отделение се съобразява с посочените по-горе задължителни правила. Разбира се, в много от случаите е необходимо да се съблюдава и необходимия персонал за обслужване на едно отделение. Често изготвянето на графика е съобразена само с последното и не се обръща много внимание на правилата за работа и почивка. В тази връзка, да, мнението на завеждащия и старшата сестра са важни, стига те да не противоречат на нормативните правила и на нормалния процес на труд и почивка.

  По трети въпрос:Във въпроса си не посочвате за какви точно привилегии става въпрос поради което ще дам принципен отговор. Когато става въпрос за допълнителни възнаграждения, социални придобивки и други подобни, които са заложени в колективен трудов договор, който е приложим към съответното предприятие, управителят няма право да ги отменя, освен при промяна на съответния нормативен акт, какъвто се явява Колективния трудов договор. Същото важи и за социалните придобивки и други привилегии, които произтичат от закон, наредба или друг акт на министерския съвет.

  По четвърти въпрос: Увеличаване и намаляване на работните часове по график е допустимо при прилагане на Сумирано Изчисляване на Работното Време (СИРВ). При СИРВ нормалната продължителност на работното време се спазва средно за един по продължителен период от ден, седмица, месец или повече. Това зависи от избрания период на сумиране на времето. Разбира се, когато говорим за СИРВ е необходимо да се вземат предвид няколко основни нормативни акта сред които са Кодекса на труда, Наредбата за работното време, почивките и отпуските, Наредба за видовете работи, за които е установено намалено работно време, Наредба за структурата и организацията на работната заплата и други. За съжаление, при така поставен въпрос не можем да ви дадем конкретен отговор. Може би е добре да потърсите консултация със специалист в областта на трудовите правоотношения, с който да прегледате всички възможни случаи и да вземете предвид всички нормативни актове, които са приложими към дейността на предприятието.

  Поздрави,
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->