Светлана Добрева Светлана Добрева Потребител

Ваучери за храна по време на продължителен болниченЗдравейте,
Работя на постоянен трудов договор. Работодателят ми дава на всички служител ваучери за храна на стойност 40 лева. От края на април съм в болнични и за април и май получих полагащите ми се ваучери. За юни месец от фирмата ми ги спряха, защото съм била в продължителен болничен. Знам че това се случва с всички бременни жени във фирмата, както и с тези в майчинство. Имам ли право на ваучери за храна когато съм в болнични?Отговори

 • Здравейте,

  Социалните придобивки трябва да са достъпни за всички работници и служители и за лицата, наети по договор за управление и контрол. Не е налице предоставяне на социални разходи в натура, когато между работодателя или възложителя и лицата, в полза на които са предоставени, са налице парични взаимоотношения под каквато и да е форма по отношение на получените социални придобивки.

  Най-общо могат да се изведат няколко условия, които изпълнени кумулативно определят разходите като социални разходи, върху които се дължи данък върху разходите съгласно ЗКПО:
  - разходите следва да са предоставени в натура, а не в парично изражение;
  - разходите да са документално обосновани и да са счетоводно отчетени като разходи;
  - разходите да са извършени по повод осигуряване на социални придобивки по чл.294 от Кодекса на труда;
  - да са предоставени по ред и начин, определени с чл.293 от Кодекса на труда (предоставени са с решение на общото събрание на работниците и служителите) или от ръководството на предприятието;
  - да са предоставени на всички работници и служители и на лица, наети по договори за управление и контрол, т.е. да са достъпни за всички без изключение.

  Ваучери за храна до 60 лв., предоставяни на лица, които към момента на отчитане на разхода са в отпуск по болест, платен отпуск, неплатен отпуск и други, не се облагат с данък върху социалните разходи, при положение че всички останали изисквания на ЗКПО са спазени. Ползването на различните видове отпуск не променя договореното основно трудово възнаграждение. Недопустимо е размерът на предоставяните социални придобивки да зависи от отработените дни или постигнати резултати.

  Поздрави,
  Цветомир Аврамов
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗКПО

-->