Тотка Дишлийска Тотка Дишлийска сервитьор

Глоба в извънработно времеУправителката ни кара всеки петък преди работа в извън работно време да ходим да чистим заведението. Поради факта, че не отидох, тя ме глоби - 20 лв. Има ли право на това след като е в извън работно време? Могат ли да се налагат такива глоби, като аз от 3 седмици работя и уж съм имала договор, а още не съм го видяла и подписала.Отговори

 • Здравейте,

  В Правилника за вътрешния трудов ред се определят началото и краят на работния ден, редът за редуването на смените, почивките по време на работа.

  Според разпоредбите на Кодекса на труда, трудовият договор се сключва писмено между служителя и работодателя преди постъпването на работа. В тридневен срок от сключването или изменението на трудовия договор и в седемдневен срок от неговото прекратяване работодателят е длъжен да изпрати уведомление за това до съответната териториална дирекция на Националната агенция за приходите.

  Работодателят е длъжен да предостави на работника или служителя преди постъпването му на работа екземпляр от сключения трудов договор, подписан от двете страни, и копие от уведомлението по чл. 62, ал. 3, заверено от териториалната дирекция на Националната агенция за приходите. Работодателят няма право да допуска до работа работника или служителя, преди да му предостави тези документи. Изпълнението на задълженията по трудовия договор започва с постъпването на работника или служителя на работа, което се удостоверява писмено.

  Ако смятате, че правата Ви са нарушени, можете да се обърнете към ИА Главна инспекция по труда или към съда. Ако сезирате Инспекция по труда, то това най-вероятно ще предизвика проверка на компанията.

  За справка- чл.61, 62, 63 от Кодекса на труда, както и чл.1 от Наредба за работното време, почивките и отпуските.

  Поздрави,
  Цветомир Аврамов
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани с Кодекса на труда

-->