Зорница Николаева Зорница Николаева Потребител

Осчетоводяване на ваучери за хранаЗдравейте!
Част от персонала във фирмата получава ваучери по Наредба 11, а друга част по чл. 294 от КТ, като последните представляват облагаем доход от трудови правоотношения. Интересува ме в правилна посока ли са счетоводните записвания, които смятам да взема?

1.За осчетоводяване на протокола за получените ваучери - 498/401
2.За осчетоводяване на получената фактура за комисионната,която трябва да се изплати на оператора - 609/401;614/609
3.За платените суми по протокола и фактурата - 401/503
4.За начисляване на ваучерите в заплатите - 604/421;614/604.Тук въпросът ми е може ли ваучерите ,които са по Наредба 11 да се осчетоводят 609(Други разходи)/421;614/609 - тъй като те са освоободени от данъци и осигуровки,а тези по чл.294 ,които имат данък и осигуровки да се осчетоводят по с/ка 6049Разходи за заплати)?
5.За раздадените ваучери на персонала - 421/498.Отговори

  • Здравейте, във връзка с поставения въпрос мога да изкажа следното мнение:

    Правилно сте отразили ваучерите по чл. 294 от КТ по сметка 604, тъй като те са облагаеми и се дължат осигуровки, а тези по наредба № 11 може да ги отразите по сметка № 609, тъй като те не се облагат с данък и не се дължат осигуровки.

    За останалите счетоводни операции също смятам, че са правилни.

    Поздрави!
  • Благодаря много!
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->