Силвия Петрова Силвия Петрова човешки ресурси

Сгрешен стаж по специалносттаПри назначаване на служител в гимназия, освен общ трудов стаж се изчислява и стаж по специалността. Този по специалността е сгрешен и сега лицето иска да му се изчисли и изплати със задна дата (8 години назад). В същото време до момента лицето се е подписвало на доп. споразумение без да претендира. Длъжен ли е работодателят да изплати въпросната сума от дата на назначаване до момента?Отговори

 • Здравейте,

  Всеки работодател е задължен по закон да изплаща допълнително възнаграждение за трудов стаж и професионален опит само за времето, през което служител е работил в неговото предприятие (независимо от длъжността) и за трудовия стаж на същата или сходна длъжност в други предприятия.

  Тънкият момент се появява при дефинирането на условията за определяне на това кои длъжности са сходни. Обикновено се определят с вътрешните правила за работната заплата в предприятието или с колективен трудов договор.


  Приложимата нормативна уредба, засягаща Вашия казус се съдържа в чл. 12 от Наредба за структурата и организацията на работната заплата.

  Поздрави,
  Метин Сали
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->