Milka Lozanova Milka Lozanova организатор

Заличаване на служител от страницата на фирмата в НАПЗдравейте,
С какъв документ се елиминира името на служител, работещ по трудов договор от страницата на фирмата в НАП, който отдавна е напуснал, но все още по някаква причина съществува в активните договорри при справка по Интернет?Отговори

  • Здравейте,

    При прекратяване на трудов договор, работодателят или упълномощеното от него лице подават уведомление по чл. 62 до съответната териториална дирекция на НАП в седем дневен срок.

    При неспазване на разпоредбите на чл. 62 санкциите са в размери 15 000 лв. за работодателя и 10 000 лв. за виновното длъжностно лице за всяко отделно нарушение (чл. 414 ал. 3 от КТ).

    Поздрави.
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->