Иван Борисов Иван Борисов Счетоводител

Грешка в СД по ЗДДСЗдравейте,

Подадох в срок СД по ЗДДС за м.06. След срока за подаване установих, че имам не правилно осчетоводен протокол по чл.117. В точност, по ф-ра по чл.82 издавам протокол, но при осчетоводяване съм включил ДДС ставка само в дневника за покупки, и съответно сумата за внасяне е намалена с размера на тази ставка.

Моля Ви за детайли по процедурата за корекция на СД по ЗДДС.Отговори

 • Здравейте,

  В чл. 126 от ЗДДС са описани начините за корекции на грешки при декларирането. Във Вашия случай трябва да направите справка с ал. 3 т. 2 на същия закон:

  чл. 126, ал. 3 т. 2. лицето писмено уведоми компетентния орган по приходите, който предприема действия за промяна на задължението на лицето за съответния данъчен период - при неправилно отразени в отчетните регистри документи.

  Поздрави,

  Камелия Стойнева
 • Благодаря.
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗДДС

-->