Асен Керемянов Асен Керемянов работник

Може ли да се продаде имот на цена под данъчната оценка?Регистрирано по ЗДДС през 2008 г. дружество притежава имот, предстваяващ eднофамилна вила. Имотът е закупен през 2008 г. на фактурна стойност – 176 024.70 лв. След направени подобрения балансовата стойност на имота е 189 184.59 лв. Данъчната му оценка е 365 700 лв. Продажната цена е 200 000 лв.

Данъчната основа върху която ще се начислява ДДС при продажбата продажната цена + разходите по сделката ли ще бъде, или данъчната оценка?Отговори

 • Здравейте,
  Данъчната основа е продажната цена+разходите.
  Данъчната оценка има значение само за определяне на местния данък за прехвърляне на имота - данъчната основа в този случай не може да е по-малка от данъчната оценка.
  Изключение от това правило са доставките между свързани лица, където данъчната основа е пазарната цена, определена по реда на НАРЕДБА № Н-9 ОТ 14 АВГУСТ 2006 Г. ЗА РЕДА И НАЧИНИТЕ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА МЕТОДИТЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПАЗАРНИТЕ ЦЕНИ.

  Поздрави,
  Йордан Костов
 • Здравейте
  Благодаря за отговора.Тоест данъчната основа за облагане с местен данък е данъчната оценка или продажната цена в зависимост от това коя е по-голяма
  Относно данъчната основа за облагане с ДДС ,данъчната оценка не е определяща
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗДДС

-->