Тони Станимирова Тони Станимирова Потребител

Закрита фирма по време на майчинствоЗдравейте,

В началото на септември детето ми става на 2 години и тръгва на ясла. Фирмата, от която излязох в майчинство затвори магазините си в моя град, а наскоро разбрах от бивша колежка, че и самата фирма е закрита. Шефът има нова фирма, доколкото разбрах на името на сина си със седалище в друг град.

Бих желала да получа информация като ми свърши майчинството ще мога ли да си взема платените отпуски, как стоят нещата при закрита фирма, как ще ме освободи работодателя и имам ли право на някакви обезщетения?

Предварително ви благодаря!Отговори

 • Здравейте,
  В случаите на закриване на предприятието работодателят може да прекрати трудовия договор с едностранно писмено предизвестие, на основание чл. 328, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда.
  Докато трудовият договор е валиден, ще можете да ползвате натрупания отпуск.
  Съгласно чл. 222, ал. 1 от КТ При уволнение поради закриване на предприятието работникът или служителят има право на обезщетение от работодателя. Обезщетението е в размер на брутното му трудово възнаграждение за времето, през което е останал без работа, но за не повече от 1 месец.
  Отделно от това на основание чл. 224, ал. 1 от КТ при прекратяване на трудовото правоотношение работникът или служителят има право на парично обезщетение за неизползвания платен годишен отпуск за текущата календарна година пропорционално на времето, което се признава за трудов стаж, и за неизползвания отпуск, който е отложен, правото за който не е погасено по давност. Обезщетението по предходната алинея се изчислява към деня на прекратяването на трудовото правоотношение, на базата на начисленото при същия работодател среднодневно брутно трудово възнаграждение за последния календарен месец, предхождащ ползуването на отпуска, през който работникът или служителят е отработил най-малко 10 работни дни.

  Поздрави,
  Йордан Костов
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани с Кодекса на труда

-->