Антоанета Петрова Антоанета Петрова готвач

Прекратяване на трудов договор с предизвестиеЗдравейте,

Назначена съм на работа на 01.10.2014 година на договор с изпитателен срок 6 месеца, към днешна дата 16.06.2015 година имам желание да напусна, тъй като не съм доволна от заплащането. Попитах първо за отпуск за миналата година, на което ми беше отговорено, че отпускът ми покрива осигуровките, тъй като не ми били удържани.

Моля да ми разясните как да подам предизвестие за напускане и мога ли да искам платеният отпуск по време на предизвестие? И ако по време на предизвестието изтекат 9 месеца от започване на работа ще получавам ли някакво обезщетение от Бюрото по труда?

Благодаря!Отговори

 • Здравейте,

  Във връзка са поставения въпрос мога да изкажа следното мнение:

  На основание чл. 326, ал. 1 от КТ, работникът или служителят може да прекрати трудовия договор, като отправи писмено предизвестие до работодателя.
  Ал. 2 на същия член гласи, че срокът на предизвестието при прекратяване на безсрочен трудов договор е 30 дни, доколкото страните не са уговорили по-дълъг срок, но не повече от 3 месеца.
  Срокът на предизвестието започва да тече от следващия ден на получаването му. Предизвестието може да се оттегли, ако работникът или служителят съобщи за това преди или едновременно с получаването му. То може да се оттегли и до изтичането на срока му със съгласието на работодателя.

  На основание чл. 224, ал. 1 от КТ, при прекратяване на трудовото правоотношение работникът или служителят има право на парично обезщетение за неизползвания платен годишен отпуск за текущата календарна година пропорционално на времето, което се признава за трудов стаж, и за неизползвания отпуск, отложен по реда на чл. 176, правото за който не е погасено по давност. Съгласно чл. 176, ал. 2 при уважителни причини по писмено искане на работника или служителя и със съгласието на работодателя ползването на част от платения годишен отпуск в размер не повече от 10 работни дни може да се отложи за следващата календарна година.

  Съгласно чл. 54а, ал. 1 от КСО, право на парично обезщетение за безработица имат лицата, за които са внесени или дължими осигурителни вноски във фонд "Безработица" най-малко 9 месеца през последните 15 месеца преди прекратяване на осигуряването и които:
  1. имат регистрация като безработни в Агенцията по заетостта;
  2. не са придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст или пенсия за ранно пенсиониране в Република България, или пенсия за старост в друга държава;
  3. не упражняват трудова дейност, за която подлежат на задължително осигуряване по този кодекс или законодателството на друга държава.

  Съгласно чл. 54а ал. 4 т. 2 от КСО, срокът за регистрация, като безработно лице в Агенцията по заетостта е в срок от 7 работни дни.
  Регистрацията се извършва в Бюрото по труда по постоянна адресна регистрация.

  Поздрави!
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани с Кодекса на труда

-->