Stefka Ivanova Stefka Ivanova продавач-консултант

Предизвестие за напускане на работаЗдравейте!

Договорът ми е със срок на изпитване 6 месеца в полза на работодателя, следователно дължа предизвестие за напускане. Мога ли да подам молба от 15 юни по чл. 325, ал. 1 по взаимно съгласие и ако не ми го приемат, то автоматично ли става по чл. 326, ал. 1 или пак трябва молба?

Аз съм в отпуска от 15 юни по чл. 155. Възможно ли е, като съм в отпуска, да подам молбата си?Отговори

 • Здравейте,

  При прекратяване на трудов договор по чл. 325 от КТ страната, към която е отправено предложението, е длъжна да вземе отношение по него и да върне отговор на другата страна в 7 дневен срок от получаването му. В случай, че не го направи счита се, че предложението не е прието. С оглед на спазване на посочените срокове предложението и отговора трябва да бъдат в писмена форма.
  Ако работодателят Ви откаже да прекрати трудовото правоотношение, ще рябва да подадете нова молба по чл.326, ал.1.
  По отношение на това дали може да подадете молбата си по време на годишния си платен отпуск- няма пречка работникът или служителят да заяви молба за прекратяване на трудовото правоотношение по време на законоустановен отпуск.

  Поздрави,
  Денислава Стойкова
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->