vitoria ivanova vitoria ivanova Потребител

Фактура за ВОП и протокол по чл.117Фирмата ни търгува с плодове и зеленчуци. През месец май сме получили фактура ВОП от наш редовен доставчик, оформена по странен начин: в средата на фактурата са записани 2 броя палети по 10 евро. Тази сума не е включена в общия сбор, но са платени и при следващ ВОП вече върнати на доставчика. Документ при връщането им не е издаден.

Следва ли да включа в протокола по чл.117, като увелича данъчната основа т.е. да се позова на чл. 26(3), т.4 от ЗДДС или да не ги включвам, при положение, че не са описани при проверка на границата и вече са върнати?Отговори

 • Здравейте във връзка с поставения въпрос изразявам следното мнение:

  Чл. 26, ал. 3, т. 4 от ЗДДС гласи, че данъчна основа по ал. 2 се увелича със: стойността на обикновените или обичайните опаковъчни материали или контейнери, ако не подлежат на връщане или ако получателят не е данъчно задължено лице; ако тези опаковъчни материали или контейнери бъдат върнати от получателя, данъчната основа се намалява със стойността им при връщането.

  Във връзка с горното в чл. 26, ал. 5 от ЗДДС е упоменато какво не се включва в данъчната основа, в случая т. 2 гласи следното:

  "стойността на обикновените или обичайните опаковъчни материали или контейнери, ако получателят е данъчно задължено лице и тези материали или контейнери подлежат на връщане; ако те не бъдат върнати в 12-месечен срок от изпращането им, данъчната основа се увеличава със стойността им в края на този срок."

  Съгласно чл. 17, ал. 1 от ППЗДДС, обикновени или обичайни опаковъчни материали или контейнери от закона са само онези, които са предназначени за многократна употреба без преработка, като бутилки, каси, бидони, варели, палети, бъчви, цистерни, контейнери и др. под., след привеждането им в съответствие с хигиенните и санитарните изисквания.

  Видно от горното палетите попадат в хипотезата на чл. 17 от ППЗДДС, освен това Вие твърдите, че при следващ ВОП те са върнати на доставчика но нямате издаден документ за връщането, в същото време сте ги и платили.

  Поради което считам, че ако Ви върнат преведената сума за двата броя палети не следва да увеличавате данъчната основа, но в противен случай следва да приложите чл. 26, ал. 3, т. 4 от ЗДДС.

  Мнението е лично затова може да потърсите и друга консултация.
 • Здравейте,
  Много Ви благодаря за изказаното мнение.
  И преди сме имали касетки, опаковки, записани на отделен ред във фактурата с бройка,единична цена и стойност и винаги ги включват в общата стойност на фактурата и с тях увеличавам ДО в протокола, но в тази фактура са записани много странно за мен, най-долу и в средата, като стойността им не е включена в общата стойност на фактурата. Обичайно ли е такава практика на издаване, защото на мен не ми се е случвало? Дано още някой се включи по казуса!

  Поздрави,
  Виктория Петрова
 • Колеги, казват, че водещо е това, че се връщат палетите и при положение, че не са включени в общата стойността на фактурата да не ги включвам в протокола. Моля, ако някой е имал такъв случай да сподели!?

  Поздрави,
  Виктория
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗДДС

-->