Евгений  Станев Евгений Станев Потребител

Правомощия на органа по приходите и публичния изпълнител - чл.12 ДОПКЗдравейте,
Във връзка с проверка за възстановяване на ДДС, НАП има ли право да изисква търговка документация - договор, по сделка на дружеството, която сделка е съпътствана с издаден данъчен документ - Фактура (Invoice) зе извършена консултантска услуга по горепосочения договор?

Чл.12 от ДОПК-Правомощия на органа по приходите и публичния изпълнител

Отговори

  • Във с поставения от Вас въпрос изразявам следното мнение:

    Органите по приходите изследват реалността на една доставка, т.е. дали наистина е настъпило данъчно събитие във връзка с чл. 25 от ЗДДС и съответно да ли са спазени разпоредбите на чл. 68 и чл. 69 от ЗДДС.
    Също така в практиката на ВАС е постановено с множество решения, че само притежанието на фактура не означава, че в действителност е извършена доставка.
    Във връзка с горното органите по приходите са оправомощени да Ви изискат цялата необходима информация, т. е. не само договора, а и документи свързани с характера на услугите, как се отчита тяхното изпълнението, как се формира стойността на услугите, за какво са предназначени, съответно плащанията, както и документи, които доказват кадровата и техническа обезпеченост на доставчика да достави договорените услуги, обикновенто тази информация се събира чрез извършването на насрещни проверки, а също така се събира и служебно от електронния масив на НАП.

  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи с ДОПК

-->