Красимира Иванова Красимира Иванова счетоводител

Деклариране на МПСЗдравейте,
С новите промени в ЗМДТ, служителя на Данъчната Администрация в право ли е да състави административен акт за нарушение?

Лизингов товарен автомобил с първоначална регистрация в КАТ на името на лизингодателя - декември 2010 год. Юридическо лице след изплащене на лизинга придобива МПС с договор за покупката от декември 2014 год.. Новото свидетелство за регистрация от КАТ е издадено февруари 2015 год. Тъй като МПС е регистрирано в КАТ в новата година - и по новите правила би трябвало КАТ служебно да изпрати данните към ТД МДТ ние пропускаме двумесечния срок за деклариране на МПС. При искане за справка и разплащане на дължимите годишни данъци установяваме, че въпросното МПС няма изобщо партида.

Сага ни молят да подадем Декларация по чл 54 от ЗМДТ и съответно да ни бъде съставен АУАН.Отговори

Свързани документи със ЗМДТ

-->