Стефан Марков Стефан Марков Главен брокер

Прекратяване на срочен договор без предизвестиеЗдравейте,
започнах работа на срочен трудов договор, в началото на м. февруари, 2015 г.
На 03.06.2015 г., на всички колеги от офиса (8 души) ни бе съобщено, че трудовите ни договори са прекратени на 31.05.2015 г. и от 01.06.2015 г., евентуално ще бъдат сключени граждански договори. Към днешна дата (05.06.2015), това все още не е факт.

Освен това, ни бе съобщено, че няма да получим заплати за изминалия месец - май, тъй като в офиса нямало реализирана сделка за недвижими имоти (държа да подчертая, че в договора липсва такава клауза).

Имат ли право да направят това, без предизвестие? В договора, две от клаузите взаимно се изключват - в едната пише, че това важи за двете страни, а в другата, че се договаря в полза на работодателя.

Какво трябва да се предприеме, за да си получим последната заплата? Имаме ли право на обезщетение, в размер на една брутна заплата, за липса на предизвестие? Може ли да се търси отговорност по съдебен път, ако не ни изплатят последната заплата?Отговори

  • Въпросите ви са доста. Ще се опитам да отговоря на някой от тях. Основното при вашето назначение е чл.68, ал.1, т.2 - сключване на срочен трудов договор до завършване на определена работа. Чл.70 само допълва, че срочния трудов договор първоначално ще бъде със срок на изпитване. Максималния срок на изпитване заложен в КТ е 6 месеца. Ако в договора е заложена клауза за 6 месеца изпитателен срок, уговорен в полза на работодателя и този 6 месечен срок все още не е изтекъл, то работодателя има право да прекрати трудовия договор с вас без да ви дължи предизвестие. Моят отговор на вашия въпрос е: Да, работодателя има право да прекрати трудовия договор с вас без да ви дължи предизвестие. Записаните 30 дни предизвестие в рамките на изпитателния срок се отнасят за вас, ако вие искате да напуснете, а когато изпитателния срок изтече и договорът стане постоянен, то тогава записаните 30 дни предизвестие се отнасят и за двете страни. Вие нямате право да обезщетение за липса на предизвестие, защото работодателя не е длъжен да ви предизвестява в рамките на 6 месечния изпитателен срок.

    Анелия Петрова
  • Благодаря Ви за бързия и компетентен отговор, но не разбрах, какво се случва с последната заплата, която категорично отказват да изплатят?

    Стеефан Марков
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->