Snezhana Ivanova Snezhana Ivanova Потребител

Транспортна услуга в ЕСБългарска фирма регистрирана по ДДС извършва транспортни услуги в Европейския съюз, начало на транспорта e Германия. Един от клиентите ни няма валиден VAT номер. Твърди, че е регистриран по ДДС, но бил като българското ЕТ. В такъв случай без VAT номер, следва ли да начислим ДДС във фактурата за клиента, след като място на започване на транспорта е ЕС? Би следвало да има ДДС ако транспорта започваше в България. В коя клетка на дневника за продажби ще намери приложение тази фактура?Отговори

 • Здравейте,

  Регистрацията по ЗДДС няма отношение към формата на юридическото лице - ЕТ, ЕООД, ООД или друго. Всяко дружество, регистрирано по ЗДДС, получава валиден ДДС номер /VAT номер/. Ако Вашият клиент от страна-членка на ЕС не може да предостави валиден VAT номер, значи, по всяка вероятност, няма такъв. Съгласно регламент 282/2011 за прилагане на Директива 2006/112/ЕО на СЕС доставчикът на услуги може да счита, че получател, установен в Общността, има статут на данъчно незадължено лице, когато докаже, че този получател не му е съобщил идентификационния си номер по ДДС (чл. 18, ал. 2 от регламента). Правилото на чл. 18, ал. 2 от регламента няма да се прилага, ако доставчикът разполага с информация за противното, т.е. той знае, че клиентът му има ДДС номер, издаден от държава - членка, и при проверка по електронен път чрез VIES-системата установи, че същият е валиден. Тогава получателят следва да се третира като данъчно задължено лице, независимо че той не е съобщил на доставчика своя ДДС номер.

  Какво отношение ще има това към Вашия случай - предоставяне на услуга по вътреобщностен транспорт на данъчно незадължено лице /без валиден VAT номер/? Вие ще трябва да приложите чл. 22, ал. 1 от ЗДДС, според който, ако получателят на услугата е данъчно незадължено лице, мястото на извършване на услугата по транспорт на стоки в рамките на ЕС е там, където транспортът започва - в конкретния случай в Германия. Във фактурата към клиента няма да начислявате ДДС, защото извършвате услуга с място на изпълнение извън територията на страната и ще отразите документа в колона 23 на Дневник Продажби.

  По-важното в случая е, че с тази сделка Вие започвате да трупате оборот за регистрация по ДДС в Германия, затова съветът ми е да се поинтересувате какви са разпоредбите на немския ЗДДС и какъв е прагът на продажбите, над който ще трябва задължително да се регистрирате по ЗДДС в Германия. Има страни, в които такъв праг не съществува и сделка за каквато и да било сума веднага поражда задължение за ДДС регистрация.

  Поздрави,
  Десислава Христова
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗДДС

-->