Anastasiq Stratieva Anastasiq Stratieva счетоводител

Фирма с 2 различни дейностиКак се води счетоводство на 1 фирма с 2 различни дейности и 2 самостоятелни касови апарата? Едната дейност е бензиностанция, а другата е летен бар. Бензиностанцията работи целогодишно, а бара сезонно. Как да ги водя в счетоводната програма?Отговори

  • Една фирма може да извършва много дейности в много обекти. Това е напълно нормално и не е забранено. Годишното счетоводно приключване се извършва общо за цялата фирма. Годишния финансов резултат /печалба или загуба/ е един за цялата фирма и се формира от приходите и разходите от всички дейности на фирмата. Организацията на счетоводната отчетност трябва да се съобрази със спецификата на всяка една от дейностите на фирмата. Ако се наложи трябва на някой счетоводни сметки да се направят нужните подсметки или да се въведе аналитичност, така че да има яснота за всеки приход и за всеки разход за коя дейност се отнася. Каква точно ще бъде организацията на счетоводната отчетност се определя от фирмената ви политика, но в крайна сметка тя трябва така да се организира, че да може да се правят лесни справки и лесни проверки и засечки.

    Анелия Петрова
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->