Елица Вукадинова Елица Вукадинова Потребител

Давност на данаци за МПСЗдравейте!
Имам неплатени данъци за кола от 2008 г. до 2012 г. Получих покана за доброволно изпълнение от частен съдебен изпълнител. Дали част от тези данъци не са изтекли вече по давност, за да си спестя част от сумата, която трябва да внеса? Какво може да се направи и какъв е реда?Отговори

 • Здравейте,
  Съгласно чл. 171, ал. 1 от ДОПК публичните вземания се погасяват с изтичането на 5-годишен давностен срок, считано от 1 януари на годината, следваща годината, през която е следвало да се плати публичното задължение.
  Съгласно чл. 60, ал. 1 от ЗМДТ данъкът върху превозните средства се плаща на две равни вноски в следните срокове: до 30 юни и до 31 октомври на годината, за която е дължим.
  От горното следва, че са погасени по давност данъчните Ви задължения за 2008 и 2009 г., а задълженията за 2010, 2011 и 2012 г. все още не са погасени по давност.
  Давността не се прилага служебно, трябва да възразите. Най-добре е да пуснете по едно заявление и до общината, и до ЧСИ, в които да посочите, че правите възражение за давност и считате задълженията Ви за 2008 и 2009 г. за погасени по давност.
  Поздрави,
  Йордан Костов
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗМДТ

-->