Kiril Kirilov Kiril Kirilov Потребител

Прекратяване на договор по чл 325, ал. 1, т. 3Здравейте,
Договорът ми беше прекратен по чл 325, ал. 1, т. 3 от Кодекса на труда, а именно: "с изтичане на уговорения срок". Имам ли право на обезщетение за безработица и какво ще е то в този случай? Какъв е срока за да се регистрирам?Отговори

 • Здравейте,

  може да посетите следният линк:

  http://www.noi.bg/benefits/benefits/101-unemployment/625-pokso

  където изчерпателно са обяснени условията за правото на обезщетение , както и размера на дължимото обезщетение.

  Паричното обезщетение за безработица се изплаща от датата на последното прекратяване на осигуряването, ако:

  1. заявлението за отпускането му е подадено в тримесечен срок от тази дата;
  2. лицето се е регистрирало като безработно в Агенцията по заетостта в срок 7 работни дни от тази дата.

  Ако заявлението е подадено по неуважителни причини след изтичане на тримесечния срок, паричното обезщетение се изплаща от датата на заявлението за определения период, намален със закъснението.

  Ако заявлението е подадено в тримесечен срок, а регистрацията на лицето като безработно в Агенцията по заетостта е направена след изтичане на 7-дневния срок от прекратяване на осигуряването по неуважителни причини, паричното обезщетение се изплаща от датата на регистрацията за определения период, намален със закъснението.

  Поздрави,
  Д.Стойкова
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани с Кодекса на труда

-->