Йорданка  Божинкова Йорданка Божинкова Потребител

Трудов договор по чл. 68, ал.1, т. 3Смята ли се ТД по чл.68, ал.1, т.3 - до завръщане на титуляра, сключен без вписване на името и длъжността на замествания, за безсрочен?Отговори

  • Здравейте,

    При сключване на срочен трудов договор, за заместване на отсъстващ работник, задължително се посочват данните на замествания работник или служител. Това е от изключителна важност за този вид срочен договор тъй като от това следва момента на прекратяване на договора именно завръщането на замествания. Когато данните за замествания работник не са посочени в трудовия договор няма да има възможност да се определи точната дата на прекратяване на договора.

    Моля да имате предвид, че обявяването на трудов договор за сключен на основание чл. 67, ал.1, т.1 от Кодекса на труда е в компетенциите на съда.

    Поздрави,
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани с Кодекса на труда

-->