даниела стоянова даниела стоянова Потребител

Изплащане на болничен при два трудови договораЗдравейте!
Работя на основен трудов договор във фирма и втори трудодов договор като обински съветник. Имам издаден болничен лист в два екземпляра, съответно представен на двамата работодатели. Какво обезщетение трябва да получа? Само за отсъствието при първият работодател или и от двамата, тъй като общинските съветници нямат пълна заетост за целия месец?Отговори

 • Здравейте,

  В случай че работите на две длъжности, за които сте осигурена за временна неработоспособност поради общо заболяване, Ви се полага обезщетение в размер на 80% върху сбора на среднодневните доходи за двете заемани позиции за периода от 18 календарни месеца, предхождащи месеца на настъпване на неработоспособността. Ако този сбор надвишава максималния осигурителен доход за конкретния месец, който за 2015 г. е 2 600 лв., то за база за изчисление се взема този максимален осигурителен доход.

  Ако по втория си трудов договор работите на сумирано изчисляване на работното време (по сменен график), ще Ви бъде изплатено обезщетение за работните часове по личния график за периода на болничния.

  За първите три работни дни от временната неработоспособност обезщетението се изплаща от работодателя и е равно на 70 на сто от среднодневното брутно възнаграждение за месеца.

  Справка за нормативната уредба, приложима за този казус, може да направите в чл. 40, ал. 5 и чл. 41, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване и в чл. 16, ал. 2 и чл. 19, ал. 1 от Наредбата за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване.

  Поздрави,
  Виктор Баталов
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->