Георги Георги Георги Георги Потребител

Повторна регистрация в бюрото по трудаЗдравейте,
от 08.2013г. до 04.2014г. бях регистриран в бюрото по труда, от където получавах обезщетение. От 04.2014г. до 01.2015г. работех в една фирма, където ме осигуряваха на 4 часа. От 01.2015г. до момента работя в друга фирма, където ми предстои прекратяване на трудовите правоотношения.

Моля да ми кажете дали имам право да получавам обезщетения за безработица, ако се регистрирам в бюрото по труда, тъй като съм чел, че за да се получава обезщетение от бюрото по труда е необходимо да са изминали 3г. от последната регистрация.Отговори

 • Здравейте,
  Да съгласно чл.10 ал 2 от Наредбата за отпускане на парични обещетения при безработица
  ал . (2) (Нова - ДВ, бр. 74 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 19 от 2004 г., в сила от 01.01.2004 г.) При отпускане на парично обезщетение за безработица по реда на чл. 54б, ал. 4 КСО 3-годишният период се определя от датата на отпускане на предходно парично обезщетение за безработица.

  ал. (3) (Нова - ДВ, бр. 74 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 19 от 2004 г., в сила от 01.01.2004 г.) При отпадане на основанията за получаване на парично обезщетение за безработица по реда на чл. 54б, ал. 6 КСО изплащането на обезщетението в пълен размер се възстановява за оставащия период на изплащане, намален с периода, през който е получавано обезщетението по чл. 54б, ал. 6 КСО.
  Алинея 3 на чл 10 Ви дава право ако периода за които Ви е определено предходното обещетение не е изтекъл обещетението Ви да бъде възобновено с повторна регистрация.

  По долу прилагам таблица за определяне на периодите за получаване на обещетение. Определяне на периода, за който се отпуска паричното обезщетение за безработица и срокове за изплащането му:

  Паричните обезщетения за безработица се изплащат ежемесечно през месеца, следващ този, за който се дължат за период в зависимост от продължителността на осигурителния стаж както следва:

  Осигурителен стаж(години) Период за изплащане на обезщетението (месеци)

  до 3 - 4 месеца
  от3 до 5 - 6 месеца
  от5 до 10 - 8 месеца
  от10 до 15 - 9 месеца
  от15 до 20 - 10 месеца
  от20 до 25 - 11 месеца
  над 25 - 12 месеца

  Поздрави В.Дадова
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->