Задай въпрос тук
Зорница Николаева Зорница Николаева Потребител

Ваучери за хранаЗдравейте,

В Дружеството част от персонала получава ваучери за храна по Наредба 11, а друга част по чл.294 от КТ в размер на 160.00 лв. (според отработените дни в съответния месец). Тези ваучери не ги третираме като социален разход, тъй като се получават на различно основание от работниците и служителите, а лицата наети по договор за управление и контрол не получават ваучери. Въпросите са ми следните:

1. Включват ли се ваучерите за храна в облагаемия доход на ФЛ (и по двете основания)?
2. При начисляването в заплатите какви са дължимите осигуровки и данък за сметка на лицата (и по двете основания) и за сметка на работодателя?
3. След като не са социален разход ваучерите в размер до 60 лв. получавани по Наредба 11 и по чл.294, трябва ли да се облагат с данък върху разходите? Или трябва да се обложи цялата сума от 160 лв. на месец?

Благодаря!Отговори

 • Здравейте,

  Правилно не третирате ваучерите като социален разход. Във Вашия случай те не са такъв, защото не са спазени две задължителни условия: да се предоставят на всички и да не са обвързани с представянето на служителите. Разходите, които не спадат към "Социалните разходи" не подлежат на облагане с данък по ЗКПО, а се считат за доход на физическите лица, чието данъчно третиране се регламентира изцяло в ЗДДФЛ.
  Трябва да включите стойностите на ваучерите във възнагражденията на Вашите служите и да ги третирате като такива т.е. да начислите социални и здравни осигуровки (по нормалния ред за сметка работодателя и служителя), след което да удържите данък съгласно ЗДДФЛ.

  Моля, имайте предвид, че това е лично мнение на автора и няма обвързващ характер.

  Поздрави,
  Васил Пантев
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->