Момчил Владов Момчил Владов Потребител

ЗДДС за медицински центърЗдравейте,
Имам Медицински център с дейност рехабилитация и дерматология, който упражнява дейност в частна болница, като оборота на центъра минава през болницата и началото на следващ месец прихода се фактурира към нас.

Скоро ще стигнем 50 000 лв и въпросът ми е дали подлежим на регистрация по ЗДДС? Приходът, който получавам чрез фактури не е за наемни начела, а за услуги от медицински характер.Отговори • Здравейте,

  Чл. 39 от ЗДДС регламентира, че доставката, свързана със здравеопазване, е освободена, но има специфични критерии, заложени в Закона за здравето и Закона за лечебните заведения, които следва да проверите.

  Ако извършваните от Вас услуги са извън обхвата на освободените доставки, то Вие имате задължение да се регистрирате по ЗДДС, когато достигнете облагаем оборот от 50 000.00 лв.

  Съгласно чл. 96, ал. 2 от ЗДДС, облагаемият оборот е сумата от данъчните основи на извършените от лицето:

  1. облагаеми доставки, включително облагаемите с нулева ставка;

  2. доставки на финансови услуги по чл. 46;

  3. доставки на застрахователни услуги по чл. 47.

  В облагаемия оборот не се включват доставките по ал. 2, т. 2 и 3, когато не са свързани с основната дейност на лицето, доставките на дълготрайни материални или нематериални активи, използвани в дейността на лицето, както и доставките за които данъкът е изискуем от получателя по чл. 82, ал. 2 и 3.

 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗДДС

-->