Иван Христов Иван Христов Потребител

Удостоверение, че лицето не е в производство по ликвидация или несъстоятелностЗдравейте,
може ли да ми кажете коя институция издава "Удостоверение, че лицето не е в производство по ликвидация или несъстоятелност" и къде е описан редът за издаването му?Отговори

 • Здравейте,
  Удостоверението се издава от Окръжния съд, където е регистрирано седалището на търговеца - аргумент в тази насока е чл. 613 от Търговския закон, касаеща производството по несъстоятелност, съгласно който "Съд по несъстоятелността е окръжният съд по седалището на търговеца към момента на подаване на молбата за откриване на производство по несъстоятелност."
  По отношение на производството по ликвидация текстовете са в чл. 95 от ТЗ - за прекратяване на събиратено дружество; чл. 155 от ТЗ - за ООД; чл. 252, ал. 1, т. 4 и 6 от ТЗ - за АД.
  Основанието е чл. 74, ал. 2 от Правилника за администрацията в съдилищата, съгласно който: "при писмено заявление служителите от съответните служби издават съдебни удостоверения, преписи и копия от приложените към делата книжа в тридневен срок след разпореждане на съдията докладчик."
  Поздрави,
  Йордан Костов
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗАДС

-->