Martin Markov Martin Markov Потребител

Личен автомобил за служебни целиЗдравейте,
служител се налага да използва личният си автомобил при извършване на ежедневните си служебни задължения. Какви документи трябва да се изготвят и какво трябва да декларират двете страни при попълване на годишните си декларации?Отговори

 • Здравейте,

  Можете да изготвите договор за наем на автомобила, така ще имате право да приспадате разходите, свързани с експлоатацията му (главно гориво и смазочни материали). За да бъдат признати разходите, свързани с експлоатацията на превозното средство, следва да бъде доказано реалното им използване за дейността на дружеството. Ще трябва да се попълват пътни листа при използването на автомобила за служебните му ангажименти.

  Имайте предвид, че когато дружеството използва нает личен автомобил, разходите за поддръжка и ремонт (с изключение на дребните поправки, отнасящи се до повреди, които се дължат на обикновено потребление, визирани в чл.231 от Закона за задълженията и договорите) не са данъчно признати като присъщи за дейността и не трябва с тях да се намалява финансовия резултат на предприятието.

  Договорът за наем ще генерира доход за служителя, който ще трябва да се декларира в годишната данъчна декларация по чл.50 от ЗДДФЛ.

  Поздрави,
  Цветомир Аврамов
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗКПО

-->