stela usheva stela usheva Потребител

Пропуснат срок за регистрация в бюрото по трудаТрудовияt ми договор е прекратен по чл. 325 от КТ. Имам ли право на обезщетение от бюрото по труда при положение, че седем дневният срок за регистрация е минал?Отговори

  • Здравейте,

    Независимо по кой член сте освободена, срокът на регистрация е седем дни. Ако регистрацията е направена след изтичане на този срок, паричното обезщетение за безработица се изплаща за определения по Кодекса за социално осигуряване период, намален със закъснението.
    Право на парично обезщетение за безработица имат лицата, за които са внесени или дължими осигурителни вноски във фонд „Безработица” най-малко 9 месеца през последните 15 месеца преди прекратяване на осигуряването.

    Поздрави,

    Камелия Стойнева
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи с КСО

-->