Ивайло Апостолов Ивайло Апостолов Потребител

Инвентаризация на МЗЗдравейте,
Има идея, вместо обичайната годишна инвентаризация на МЗ (стоки), при която се изброяват всички налични стоки към даден момент, да се прави 'перманентна'/(т.е. ежедневна) инвентаризация на отделни зони от склада (палетоместа), така че в рамките на отчетната година да са изброени поне по веднъж всички палетоместа в склада (но не към един и същ момент).

Моля за мнение дали такъв тип инвентаризация би била легитимна (напр. от гл. точка Закона за счетоводство, чл.22) за съставянето на ГФО и дали би биля понятна/приета от данъчни и одитори.Отговори

 • Здравейте,

  Съгласно Закона, който сте цитирали: Чл. 22. от З за сч Инвентаризация на активите и пасивите се извършва през всеки отчетен период с цел достоверното им представяне в годишния финансов отчет. Инвентаризацията се извършва по ред и начин, определени от органите на управление на предприятието.

  В този текст няма упоменато задължение инвентаризацията да е към 31.12 на периода и да е в един ден за всички активи, затова не виждам проблем да си правите перманентна'/(т.е. ежедневна) инвентаризация на отделни зони от склада. Особено, ако говорим за фирми с големи наличности на МЗ или ДА е ясно, че докуемента от инвентаризацията ще е много по достоверен, ако е на етапи.
  Относно одиторите е добре да повторите инвентаризациите в края на периода, които са направени в началото на годината.

  Поздрави,
  Наталия Божанова
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->