Богиня Иванова Богиня Иванова Потребител

Грешка в ОПР за 2014 г.Има грешка в ОПР за 2014 година. В приходите има разлика  от 10 000. През 2015 година грешката може ли да се корегира в годишната декларация, като изправление.Отговори

 • Здравейте,

  Съгласно чл. 75. ал. 1 от ЗКПО При откриване през текущата година на счетоводна грешка, свързана с минали години, данъчните финансови резултати за съответните минали години се коригират съгласно изискванията на действащите през съответните минали години закони така, че все едно грешката не е била допусната.
  ал. 2 При определяне на данъчното задължение върху коригирания по ал. 1 данъчен финансов резултат за минала година се прилага данъчната ставка за съответната минала година.
  ал. 3 В случаите по ал. 1 данъчно задълженото лице уведомява писмено компетентния орган по приходите, който в 30-дневен срок от получаване на уведомлението предприема действия за промяна на данъчния финансов резултат и на задължението за съответния данъчен период.
  ал. 7 Всички счетоводни приходи и разходи, отчетени през текущата година във връзка с открита счетоводна грешка от минали години, не се признават за данъчни цели.

  Съгласно цитираните текстове, не не може да се коригира като изправление в 2015, защото ще е приход отчетен през текущ период, във връзка с открита счетоводна грешка от минали години, който не се признава за данъчни цели.
  Трябва да уведомите НАП незабавно, за да предприеме действия за промяна на данъчния финансов резултат.

  Поздрави,
  Наталия Божанова
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗКПО

-->